Disclaimer

Maandag, 22 Juli 2019
terug naar de hoofdpagina voeg deze site toe aan uw favorieten! over JAJ vragen of opmerkingen?Disclaimer
De door JAJ verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. JAJ kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Door de constante stroom van jurisprudentie kan informatie telkens wijzigen en is uitsluitend van toepassing op de situatie van de afnemer van dat moment.

JAJ neemt geen opdrachten aan die op enige wijze kunnen leiden tot belangenverstrengeling met de huidige werkgever.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JAJ kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. JAJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor sites die niet door JAJ worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van http://www.ikwilmijnrecht.nl.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de vraagstelling en het daarvoor gegeven antwoord en van het gebruik van de informatie. De informatie is uitsluitend bestemd voor de afnemer en mag alleen door hem/haar worden gebruikt. Afnemer is verboden de informatie over te dragen, vermenigvuldigen, bewerken of te verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van JAJ omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.